Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία της εξεταστέας ύλης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2023-2024 Του Συμβούλου Εκπαίδευσης ΠΕ80, Γεωργίου Παπαγιάννη


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Κοζάνης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ80, Αριθμ. Πρωτ.: Φ.36/6600/18/09/2023

Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία της εξεταστέας ύλης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας για το σχολικό έτος 2023-2024

ΔΔΕ Κοζάνης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ80, Αριθμ. Πρωτ.: Φ.36/6601/18/09/2023

Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία της εξεταστέας ύλης στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Οικονομία» των Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2023-2024

Share and Enjoy !
Shares