Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 30-08-2018 μέχρι και Τετάρτη 05-09-2018 και ώρα 15:00μ.μ..

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο σχολείο σας και επιθυμούν να αποσπασθούν σε άλλο σχολείο εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά, από Πέμπτη 30-08-2018 μέχρι και Τετάρτη 05-09-2018 και ώρα 15:00μ.μ.. Για την ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού, η παρούσα πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή η προσθήκη δικαιολογητικών απόσπασης, ούτε και η τροποποίηση (προσθήκη ή διαγραφή) των προτιμήσεων απόσπασης. Ελλείψει δικαιολογητικών καμία σχετική ειδοποίηση δε θα γίνει.

Στην αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν, κατά τη σειρά της προσωπικής τους επιλογής, οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν να αποσπασθούν, καθώς τα λειτουργικά κενά τα σχολικών μονάδων είναι υπό συνεχή διαμόρφωση (π.χ. λόγω λήψης μακροχρόνιων αδειών, κ.λ.) ή και εξαιτίας μετακινήσεων εκπαιδευτικών (λ.χ. με αποσπάσεις εκτός ΠΥΣΔΕ).

Οι αιτήσεις απόσπασης, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με fax στο 2385054578, είτε ηλεκτρονικά με e-mail στο mail@dide.flo.sch.gr .

Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με fax ή με e-mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054575 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Για πληροφορίες σχετικά με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385350546.

Συνημμένα ανάρτησης:

 1. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης. (περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες)
 2. Αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.
 3. Κατάλογος σχολικών μονάδων.

 

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο