Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ή αποσπάσθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ ή/και ΚΕΔΔΥ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 30-08-2018 μέχρι και Τετάρτη 05-09-2018 και ώρα 15:00μ.μ..

Καλούνται να καταθέσουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2018-2019:

1. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά τις οργανικές τοποθετήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.
2. Οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής που έχουν αποσπασθεί από άλλο ΠΥΣΔΕ ή/και ΚΕΔΔΥ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Διευκρινίζεται ότι κατ’ αρχήν για τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικούς έχουν υπολογισθεί (είναι γνωστά) τα μόρια της απόσπασής τους στην αίτηση που κατέθεσαν μέσω του ΟΠΣΥΔ, αλλά ωστόσο επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών θα πρέπει να καταθέσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης προκειμένου να διαπιστωθεί ο δήμος εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης τους (στην περίπτωση που διεκδικούν σε κάποιο δήμο τα μόρια αυτών των κριτηρίων).

Στην αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά που πιθανόν να προκύψουν (π.χ. λόγω λήψης μακροχρόνιων αδειών, κ.λ.) ή εξαιτίας των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τοποθετήσεων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση συνοδευτικά δικαιολογητικά τους, μπορούν να υποβάλλονται από Πέμπτη 30-08-2018 μέχρι και Τετάρτη 05-09-2018 και ώρα 15:00μ.μ.. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με fax στο 2385054578, είτε ηλεκτρονικά με e-mail στο mail@dide.flo.sch.gr.

Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με fax ή με e-mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054575 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Για πληροφορίες σχετικά με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385350546.

Ελλείψει δικαιολογητικών καμία σχετική ειδοποίηση δε θα γίνει.

Συνημμένα ανάρτησης:

 1. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης. (περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες)
 2. Αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση από διάθεση ΠΥΣΔΕ.
 3. Αίτηση τοποθέτησης αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ Εκπαιδευτικού.
 4. Κατάλογος σχολικών μονάδων.
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο