Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2023 Το επόμενο διάστημα θα καθοριστεί η κατανομή των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ253/45188/Α5/20-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ2Μ746ΜΤΛΗ-ΒΞ4) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε τα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) 2023, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares