Επιμόρφωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν για Παράλληλη Στήριξη 2014-2015

Έγγραφο 11319/17-12-2014 της ΕΥΕ ΕΔ του Υπουργείου Παιδείας

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α΄ και Β΄ φάσης στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο της Α΄ και Β΄ Φάσης Επιμόρφωσης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ όσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την επιμόρφωση κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 δεν θα την παρακολουθήσουν κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

Προκειμένου να πιστοποιηθεί το γεγονός ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν την Α΄ και Β΄ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2014-2015 δεν την έχουν παρακολουθήσει κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 παρακαλούμε να ζητηθεί από κάθε επιμορφούμενο να συμπληρωθεί η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση (ΣΧΕΤΙΚΟ 1).

Για όσους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς έχουν παρακολουθήσει την Α΄ και Β΄ Φάση Επιμόρφωσης κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 ή 2013-2014 παρακαλούμε να τους ζητηθεί να συμπληρωθεί η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση (ΣΧΕΤΙΚΟ 2) με αναφορά στο αντίστοιχο σχολικό έτος και στο ΠΕΚ παρακολούθησης της Α΄ και Β΄ Φάσης Επιμόρφωσης.

Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις των εκπαιδευτικών θα διαβιβαστούν συγκεντρωτικά στα ΠΕΚ αρμοδιότητάς σας. Στη συνέχεια τα ΠΕΚ θα τις αποστείλουν στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων μαζί με την αποστολή των παραδοτέων της επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ Φάσης Επιμόρφωσης.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στην Α΄ και Β΄Φάση Επιμόρφωσης συμμετέχουν υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους ενιαίους πίνακες Γενικής Αγωγής και προαιρετικά όσοι εκπαιδευτικοί προσλήφθηκαν από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε σχετικά

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο