Δράση σεμιναρίων επιτόπιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πληροφορικής


άκουσε το άρθρο
Έγγραφο 183737/ΚΓ/2-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Α8: «Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης» της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ προβλέπεται η πραγματοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20 & ΤΕ01.13) σε αντικείμενα που αφορούν την υποστήριξη των υποδομών ΤΠΕ των Σχολικών Μονάδων. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε σχολικές μονάδες και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από τον εκάστοτε φορέα υλοποίησης του ΠΣΔ, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής.
Share and Enjoy !
Shares