ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: Ω84Ε46ΜΤΛΗ-6ΟΖ – Διαθέσεις στελεχών του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας για κάλυψη διδακτικών ωρών εργαστηριακού σκέλους μαθημάτων του 1ου Ε.Κ. Φλώρινας

ΑΔΑ: ΨΒΘΓ46ΜΤΛΗ-Η3Σ – Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2022-2023

 

Share and Enjoy !
Shares