Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Απόφαση Φ.3531/6/50498/Ε3/27-3-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΥΚ4653ΠΣ-36Ν) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

 1. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Σούλιο Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Σχολικό Σύμβουλο της 1ης περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κοζάνης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70
 2. Αυγητίδου Σοφία, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως μέλος με αναπληρώτριά της την Σπύρτου Άννα, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Όταν το συμβούλιο εξετάζει θέματα επιλογής των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχουν τα παρακάτω μέλη

 1. Παλαμάς Αθανάσιος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Πολατίδου Άννα, σχολική σύμβουλο κλάδου ΠΕ02 με έδρα την Φλώρινα
 2. Γκατζάλας Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , ως μέλος με αναπληρώτριά του την Μελισσίδου Ζαφειρειώ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ10, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Καπαρός – Τσάφος Ευάγγελος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σμιξιώτη Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ17.03, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Διαβάστε την απόφαση

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο