Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για το μάθημα «Λογιστικές Εφαρμογές» Της Γ’ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ Τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αριθ. Πρωτ.: Φ3/117124/ΓΔ4/18-10-2023

Γνωστοποίηση ανάρτησης εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για το μάθημα «Λογιστικές Εφαρμογές» της Γ’ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ Τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18-10-2023 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. εκπαιδευτικό υλικό/λογιστικό πρόγραμμα προς αξιοποίησή από τους/τις εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» που διδάσκεται σε 3 από τις 4 ειδικότητες της Γ΄ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ Τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. καθώς και σε 2 από τις 4 ειδικότητες της Γ΄ Τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των Π.ΕΠΑ.Λ.

Το λογιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει βελτιωμένη/αναβαθμισμένη έκδοση παλαιότερου λογισμικού που είχε εγκριθεί στο παρελθόν με την Πράξη 20/24-04-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και συνοδεύεται από λογιστικό παιχνίδι (Game_Accounting) που βασίζεται στο λογιστικό πρόγραμμα, καθώς και από 3 αρχεία με Ασκήσεις στις Λογιστικές Εφαρμογές και ένα αρχείο με σημειώσεις για τον/την εκπαιδευτικό. Η παρούσα βελτιωμένη/αναβαθμισμένη έκδοση αντικαθιστά όλες τις παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού που είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με ημερομηνία 27-01-2021 και 20-02-2023.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει:

α. Το λογισμικό ( Accounting _έκδοση_2023-08-15),
β. Σημειώσεις στις Λογιστικές Εφαρμογές για τον καθηγητή,
γ. Ασκήσεις Στις Λογιστικές Εφαρμογές – Α’ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ,
δ. Ασκήσεις Στις Λογιστικές Εφαρμογές- Β΄- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ,
ε. Ασκήσεις Στις Λογιστικές Εφαρμογές- Γ΄- ΜΑΡΤΙΟΣ και
στ. Το λογισμικό “Game_Accounting”.

Το λογιστικό πρόγραμμα βασίζεται στην Access και περιλαμβάνει εφαρμογές για τις ακόλουθες βασικές λογιστικές εργασίες:

1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ)
2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ,
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ
4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ
6. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
7. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΑΓΙΑ – ΕΞΟΔΑ)
8. ΕΥΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
9. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
11. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
14. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
15. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (www.minedu.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εκπαίδευση→Επαγγελματική Εκπαίδευση→Διδακτικό Υλικό.

Διευκρινίζεται ότι η χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού είναι προαιρετική και η αξιοποίησή του έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των διδασκόντων εκπαιδευτικών.

 

Share and Enjoy !
Shares