Το σύμφωνο συμβίωσης μοριοδοτείται για τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Όπως ο ακριβώς ο γάμος

mail (16-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Με … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Απόφαση 4531/14-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΘ16465ΦΘ3-0Δ8) της ΔΔΕ Φλώρινας Τοποθετούμε σε σχολικές μονάδες … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου και δηλώσεις τοποθέτησης μονίμων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ή αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Από την Τρίτη 8-9-2015 μέχρι την Παρασκευή 11-9-2015

Έγγραφο 4398/7-9-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν … ➜ περισσότερα

Πώς γίνονται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις Στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εγκύκλιος 137644/Ε1/3-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ενόψει της ολοκλήρωσης των διαδικασιών … ➜ περισσότερα

Πότε θα γίνουν οι τοποθετήσεις μετατεθέντων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των μεταθέσεων

Έγγραφο 103527/Ε2/29-6-2015 (ΑΔΑ:7ΝΡΦ465ΦΘ3-2Ω9) του Υπουργείου Παιδείας Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Αναμορφωμένος πίνακας κενών οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Από 30-06-2015 μέχρι 03-07-2015 η υποβολή δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση

Έγγραφο 3457/29-6-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας … ➜ περισσότερα

Προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας σχετικά με υπεραριθμίες και τοποθετήσεις Δηλώσεις για υπεραριθμίες από 24-06-2015 μέχρι 26-06-2015 και αιτήσεις τοποθέτησης από 30-06-2015 μέχρι 03-07-2015

Έγγραφο 3385/23-6-2015 της Γραμματείας του ΠΥΣΔΕ της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα Η επανατοποθέτηση ανατρέχει στην ημερομηνία της αρχικής - πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα - τοποθέτησης τους στη σχολική μονάδα

Εγκύκλιος 93606/Ε2/12-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά έγγραφα: Τα Φ8/83906/Δ4/26-5-2015, 88535/Ε2/4-6-2015 … ➜ περισσότερα

Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων και τοποθετήσεων 2014-2015

Εγκύκλιος 25614/Ε1/16-6-2015 (ΑΔΑ:7ΧΨΩ465ΦΘ3-ΑΔΧ) του Υπουργείου Παιδείας Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται … ➜ περισσότερα

Τοποθετήσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών στα Ειδικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο 133647/Γ6/25-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, … ➜ περισσότερα

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας λόγω υπεραριθμίας

Απόφαση 4275/5-8-2014 (ΑΔΑ:7Τ9Η9-554) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Διαβάστε την απόφαση … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις επί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 117063/Δ2/24-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διενέργειας … ➜ περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από ανάκληση της μετάταξής τους

Εγκύκλιος 29912/Δ1/28-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας – Ανακοινοποίηση στο ορθό Όσοι … ➜ περισσότερα

ΠΥΣΔΕ Φλώρινας – Δηλώσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά και αιτήσεις για απόσπαση Εντός ΠΥΣΔΕ

Δηλώσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά και αιτήσεις για απόσπαση εντός … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο