Προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας σχετικά με υπεραριθμίες και τοποθετήσεις Δηλώσεις για υπεραριθμίες από 24-06-2015 μέχρι 26-06-2015 και αιτήσεις τοποθέτησης από 30-06-2015 μέχρι 03-07-2015

Έγγραφο 3385/23-6-2015 της Γραμματείας του ΠΥΣΔΕ της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται το χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, που αφορά:

1. Στον χαρακτηρισμό και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

 • Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για σύνταξη πίνακα με τα οργανικά κενά και τις υπεραριθμίες ανά σχολική μονάδα (Τρίτη 23-6-2015). Π.χ. (+1) σημαίνει ότι υπάρχει ένας υπεράριθμος εκπαιδευτικός, ενώ (-1) σημαίνει ένα οργανικό κενό.
 • Υποβολή δηλώσεων για χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών από 24-06-2015 μέχρι 26-06-2015.
  Καλούνται ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία (με ευθύνη των διευθυντών πρέπει να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο), να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί ως υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί, και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.
 • Ταυτόχρονα με την υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας, (24-6-2015 μέχρι 26-6-2015) οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν και δήλωση τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις που έχουν ανακοινωθεί, η οποία θα ισχύσει εφόσον κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι.
 • Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για να χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και για να τους τοποθετήσει σε κενές οργανικές θέσεις (Δευτέρα 29-6-2015).
  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, ενώ από όσους δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα.

2.Στις τοποθετήσεις των λοιπών κατηγοριών (από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση και όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ)

 • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για αναμόρφωση του πίνακα με τα οργανικά κενά (Δευτέρα 29-6-2015).
 • Υποβολή δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών για τοποθέτηση (από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση και όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) από 30-6-2015 μέχρι 3-7-2015.
  Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Γραφείο του ΠΥΣΔΕ, αυτοπροσώπως ή με fax (2385054526) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pysde@dide.flo.sch.gr (με fax ή e-mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι παραλήφθηκε η αίτηση).
 • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για κατάρτιση προσωρινού πίνακα τοποθετήσεων (Παρασκευή 3-7-2015).
 • Υποβολή ενστάσεων για διόρθωση τυχόν λαθών από 6-7-2015 μέχρι 10-7-2015.
 • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για οριστικοποίηση των τοποθετήσεων μετά τις ενστάσεις (Δευτέρα 13-7-2015).

Διαβάστε το έγγραφο

Ο πίνακας οργανικών κενών και υπεραριθμιών

Θετική δήλωση υπεραριθμίας

Αρνητική δήλωση υπεραριθμίας

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο