Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από ανάκληση της μετάταξής τους

Εγκύκλιος 29912/Δ1/28-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας – Ανακοινοποίηση στο ορθό

Όσοι μετατάσσονται ανήκουν πλέον στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσων τροποποιείται η Διεύθυνση μετάταξης υπάγονται στις νέες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ όσων η μετάταξη ανακαλείται επιστρέφουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκαν πριν οργανικά. Προκειμένου όμως να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, όσοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους στα σχολεία που υπηρετούν.

Η ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις δύναται να γίνει, για τους ανωτέρω λόγους, στη Διεύθυνση που υπηρετούν. Για τη διαδικασία ανάληψης τόσο αυτών όσο και των εκπαιδευτικών που αδυνατούν να αναλάβουν υπηρεσία ισχύουν τα αναφερόμενα στο σχετικό έγγραφό μας, που επισυνάπτουμε στο παρόν. Από την ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που η υπηρεσιακή μεταβολή τους λαμβάνει χώρα εντός της αντίστοιχης Διεύθυνσης της άλλης βαθμίδας, οι οποίοι θα παρουσιαστούν στην νέα τους Διεύθυνση.

Οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί (δηλ. όσοι μετατάσσονται, τροποποιείται ή ανακαλείται η υποχρεωτική μετάταξή τους) τίθενται στη διάθεση της Διεύθυνσης και τοποθετούνται προσωρινά μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και κατά τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Όσοι όμως εκπαιδευτικοί δεν υπάγονται στη δέσμευση των υπουργικών αποφάσεων για παραμονή στη σχολική μονάδα, αφού αυτοί δεν υπηρετούν σε σχολεία, αναλαμβάνουν υπηρεσία και τοποθετούνται σε προσωρινή θέση η οποία δύναται να αλλάξει μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων.

Διαβάστε το έγγραφο 122329/Δ1/4-9-2013

Διαβάστε το έγγραφο 29912/Δ1/28-2-2014

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Υποβολή αποκλειστικά ηλεκτρονικών αιτήσεων από την Τετάρτη 05 Μαΐου 2021 έως και την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00(Διαβάστε περισσότερα)
+ +