Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Lego Mindstorm NXT – Βέλτιστο ψηφιακό σενάριο του συναδέλφου Γιώργου Κυριακού Αφορά στην Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου

Με βαθμολογία 98/100 το υποβληθέν ψηφιακό σενάριο του συναδέλφου εκπαιδευτικού της ΔΔΕ Φλώρινας Γιώργου Κυριακού κατατάχθηκε στα κορυφαία (2ο) του Γνωστικού Αντικειμένου «Πληροφορική» και αφορά στη διδασκαλία της διδακτικής ενότητας «Ο Προγραμματισμός στην πράξη» της Πληροφορικής στη Γ΄ Γυμνασίου.

Όπως αναφέρει στην εισαγωγή του σεναρίου του :

«Τόσο από προσωπική εμπειρία αλλά και από βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει ότι τα εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού είναι πολλές φορές απογοητευτικά τόσο για τους μαθητές όσο και για τον ίδιο τον καθηγητή. Όπως αναφέρεται και από τους Καγκάνη Κ, Δαγδιλέλη Β., Σατρατζέμη Μ. και Ευαγγελίδη Γ. (Μία μελέτη Περίπτωσης της Διδασκαλίας του Προγραμματισμού στη Β/θμια Εκπαίδευση με τα LEGO Mindstorms, 2005) ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στον οποίο έχει διαπιστωθεί ότι οφείλονται οι δυσκολίες κατά την εκμάθηση του προγραμματισμού είναι η παραδοσιακή προσέγγιση της διδασκαλίας των αρχών του προγραμματισμού : οι μαθητές διδάσκονται μια γλώσσα γενικού σκοπού (Pascal, Basic, C κλπ) σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον προγραμματισμού το οποίο είναι προσανατολισμένο στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων που περιλαμβάνει την επεξεργασία μιας σειράς αριθμών και συμβόλων, γεγονός που απέχει από τις πραγματικές διδακτικές ανάγκες των μαθητών (Ξυνόγαλος κ.α. 2000).
Mια εναλλακτική προσέγγιση διδασκαλίας του προγραμματισμού είναι εφικτή με τη χρήση του Πακέτου Ρομποτικής της Lego, Mindstorm NXT, η οποία στηρίζεται στη χρήση φυσικών μηχανικών μοντέλων, με τα οποία οι μαθητές προσανατολίζονται ως πρώτο βήμα στην κατασκευή ενός ρομποτικού μηχανισμού και μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και αρκετούς πειραματισμούς οδηγούνται στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών οι μαθητές δημιουργούν φυσικά μοντέλα (ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι κα,) τα οποία αφού τα εφοδιάσουν με το κατάλληλο πρόγραμμα, αυτά είναι σε θέση να συλλέγουν πληροφορίες από το περιβάλλον και να αντιδρούν ανάλογα με τα ερεθίσματα που λαμβάνουν. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αυτής οι μαθητές εξασκούνται στον προγραμματισμό για να καθορίσουν τη συμπεριφορά του μοντέλου που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι, όχι στην οθόνη του υπολογιστή τους αλλά στο φυσικό τους περιβάλλον.»

Ο Διευθυντής της ΔΔΕ Φλώρινας συγχαίρει τον συνάδελφο.

Περισσότερες πληροφορίες για το ψηφιακό σενάριο

Το ψηφιακό σενάριο σε μορφή pdf