Παράταση προθεσμίας υποβολής ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Έγγραφο 6796/7-9-2015 της ΕΥΕ ΕΔ του Υπουργείου Παιδείας

Η προθεσμία υποβολής ψηφιακών διδακτικών σεναρίων της με αρ. πρωτ. 4527/17-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Η εκπόνηση, υποβολή, αξιολόγηση και ανάδειξη των βέλτιστων σεναρίων πραγματοποιείται μέσω του Ψηφιακού Συστήματος – Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης «ΑΙΣΩΠΟΣ» που έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Στην Πλατφόρμα βρίσκεται αναρτημένο μεγάλο πλήθος δειγματικών σεναρίων, στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών – δημιουργών.
Η Πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση : http://aesop.iep.edu.gr/

Διαβάστε το έγγραφο

Η διαβάθμιση των κριτηρίων αξιολόγησης και ο χαρακτηρισμός των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων (8465/24-07-2015, ΑΔΑ:77Π0ΟΞΛΔ-Φ4Ρ)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο