Μέχρι 31 Μαρτίου 2022 παρατείνεται η ισχύς των αδειών διδασκαλίας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και στα Φροντιστήρια και στην Κατ’ Οίκον Διδασκαλία Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Άρθρο 131 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021) Ρυθμίσεις για τις … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών Για ποιες άδειες παρατείνεται η ισχύς για τρεις (3) μήνες

Έγγραφο 101532/Ν1/18-08-2021 του Υπουργείου Παιδείας Δια της παρούσης, σας ενημερώνουμε … ➜ περισσότερα

Τα δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ή ανανέωσης άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας Από 1-7-2021 υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θεματικός ιστότοπος της ΔΔΕ Φλώρινας για τις αναγγελίες – ανανεώσεις … ➜ περισσότερα

Παράταση επικαιροποίησης αδειών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021

Έγγραφο 63518/02-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας Η προθεσμία υποβολής της κατάθεσης … ➜ περισσότερα

Επικαιροποίηση αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών Μέχρι τις 31-10-2021 η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών στον ΕΟΠΠΕΠ

Έγγραφο 61743/Ν1/31-05-2021 του Υπουργείου Παιδείας Δια της παρούσης ενημερώνουμε ότι, … ➜ περισσότερα

ΥΠΑΙΘ – Επικαιροποίηση Αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δια της … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών Απαραίτητη η παρακολούθηση σχετικού προγράμματος που διοργανώνουν ορισμένα ΑΕΙ

Εγκύκλιος 36271/Ν1/2-3-2018 (ΑΔΑ:6Γ874653ΠΣ-ΘΣΓ) του Υπουργείου Παιδείας ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Η … ➜ περισσότερα