Παράταση επικαιροποίησης αδειών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 63518/02-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Η προθεσμία υποβολής της κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, που απαιτούνται για την αναγγελία επικαιροποίησης των αδειών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α 222), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται, ειδικά για το έτος 2021, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021.

Η παράταση κρίνεται σκόπιμη ώστε να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι λόγω των δυσκολιών, που έχουν προκύψει από την αντιμετώπιση των εκτάκτων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 και της διοικητικής αρχής της χρηστής διοίκησης,

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares