Επικαιροποίηση αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών Μέχρι τις 31-10-2021 η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών στον ΕΟΠΠΕΠ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 61743/Ν1/31-05-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Δια της παρούσης ενημερώνουμε ότι, σχετικά με το θέμα της προθεσμίας υποβολής αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, κατατίθενται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που μπορούν να προσκομιστούν άμεσα μέχρι 31-05-2021 προκειμένου αυτή να είναι εμπρόθεσμη. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021 όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να κατατεθούν λόγω ανωτέρας βίας, ένεκα covid-19, κατατίθενται σε εύλογο χρονικό διάστημα πέντε μηνών από τη λήξη της προθεσμίας, ήτοι μέχρι 31-10-2021.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά, αποστέλλονται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares