Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 μέχρι την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024

ΥΠΑΙΘΑ, Φ.351.1/31/44210/Ε3/25-4-2024 ΑΔΑ: ΨΔΕΣ46ΝΚΠΔ-121 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε … ➜ περισσότερα

Απόφαση για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Κ.Υ.Α. Φ.351.1/30/41593/Ε3/19-04-2024 – Τεύχος B’ 2423/23.04.2024 Άρθρο 1 – Πρόσκληση … ➜ περισσότερα