Νέα εφαρμογή απογραφής του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού δημοσίου

Εγκύκλιος ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/οικ.16235/26-5-2015 (ΑΔΑ : 6Ο7Φ465ΦΘΕ-Β59) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή για τη διαχείριση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, στη διεύθυνση https://apografi.gov.gr.

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των νέων πεδίων των υπηρετούντων υπαλλήλων τους μέχρι το τέλος του έτους 2015 (31-12-2015).

Καταργείται η συμπλήρωση των στοιχείων από τους υπαλλήλους και γενικά από τους απογεγραμμένους στην απογραφή. Ειδικότερα, οι απογεγραμμένοι μπορούν μόνο να ενημερωθούν για τα στοιχεία τους μέσω της ίδιας εφαρμογής https://hr.apografi.gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς του taxisnet αλλά δεν μπορούν να τα τροποποιήσουν.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο