Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021

Απόφαση 119530/Δ2/11-9-2020 (ΦΕΚ 3970/Β/17-9-2020) του Υπουργείου Παιδείας

Με το Πρόγραμμα Σπουδών της Βιολογίας Γενικής Παιδείας στην B’ τάξη του Γενικού Λυκείου, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να:

  • εξοικειωθούν με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και τη μεθοδολογία των βιολογικών επιστημών,
  • χρησιμοποιούν τις γνώσεις που αποκτούν αφενός στην ερμηνεία και την αξιολόγηση διαδικασιών ή φαινομένων που έχουν σχέση με τα βιολογικά συστήματα και αφετέρου για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής,
  • αναπτύξουν κριτική σκέψη σε θέματα που αφορούν την παρέμβαση του ανθρώπου στα οικοσυστήματα.

Οι γενικοί στόχοι και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά ανά θεματική ενότητα:

Διαβάστε αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών σε ΦΕΚ

Μετάβαση στο περιεχόμενο