Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Ισχύει από το σχολικό έτος 2020-2021


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 119557/Δ2/11-9-2020 (ΦΕΚ 3970/Β/17-9-2020) του Υπουργείου Παιδείας

Με το Πρόγραμμα Σπουδών της Βιολογίας της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας του Γενικού Λυκείου, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες:

  • Να εξοικειωθούν με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και τη μεθοδολογία των βιολογικών επιστημών.
  • Να χρησιμοποιούν σωστά την επιστημονική ορολογία, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν διαδικασίες ή φαινόμενα που έχουν σχέση με τα βιολογικά συστήματα.
  • Να αναγνωρίζουν τη συμβολή της Βιολογίας στις προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Οι γενικοί στόχοι και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά ανά θεματική ενότητα:

Διαβάστε αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares