Πιλοτική εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στα Πρότυπα και Πειραματικά ΓΕΛ για το 2022-2023 Η περαιτέρω εφαρμογή τους θα ορισθεί με νέες υπουργικές αποφάσεις

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 4026/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 198/Β/19-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών του Γενικού Λυκείου (Απόφαση 3950/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 143/Β/18-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φιλοσοφίας της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου (Απόφαση 3999/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 137/Β/18-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Βιολογίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 3987/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 138/Β/18-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου (Απόφαση 4009/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 139/Β/18-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Λατινικών των Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 8581/Δ2/25-01-2023, ΦΕΚ 365/Β/27-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Αρχών Οικονομικής Επιστήμης της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (Απόφαση 8603/Δ2/25-01-2023, ΦΕΚ 364/Β/27-01-2023)

Μετάβαση στο περιεχόμενο