Πιλοτική εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στα Πρότυπα και Πειραματικά ΓΕΛ για το 2022-2023 Η περαιτέρω εφαρμογή τους θα ορισθεί με νέες υπουργικές αποφάσεις


άκουσε το άρθρο

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 4026/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 198/Β/19-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών του Γενικού Λυκείου (Απόφαση 3950/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 143/Β/18-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φιλοσοφίας της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου (Απόφαση 3999/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 137/Β/18-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Βιολογίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 3987/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 138/Β/18-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου (Απόφαση 4009/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 139/Β/18-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Λατινικών των Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 8581/Δ2/25-01-2023, ΦΕΚ 365/Β/27-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Αρχών Οικονομικής Επιστήμης της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (Απόφαση 8603/Δ2/25-01-2023, ΦΕΚ 364/Β/27-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 10161/Δ2/30-01-2023, ΦΕΚ 573/Β/06-02-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 21123/Δ2/23-02-2023, ΦΕΚ 1096/Β/28-02-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Μαθηματικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 23523/Δ2/02-03-2023, ΦΕΚ 1326/Β/08-03-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 33127/Δ2/22-03-2023, ΦΕΚ 1948/Β/24-03-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 33184/Δ2/22-03-2023, ΦΕΚ 2051/Β/31-03-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Χημείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 48413/Δ2/28-04-2023, ΦΕΚ 2929/Β/03-05-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος του Γραμμικού Σχεδίου της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (Απόφαση 48399/Δ2/28-04-2023, ΦΕΚ 2931/Β/03-05-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος του Ελεύθερου Σχεδίου της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου (Απόφαση 48509/Δ2/28-04-2023, ΦΕΚ 2934/Β/03-05-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 48632/Δ2/28-04-2023, ΦΕΚ 2913/Β/03-05-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 48564/Δ2/28-04-2023, ΦΕΚ 2951/Β/04-05-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Λογοτεχνίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου (Απόφαση 48536/Δ2/28-04-2023, ΦΕΚ 2953/Β/04-05-2023)

Share and Enjoy !
Shares