Πώς διαμορφώνεται ο νόμος 3848/2010 μετά και τις τελευταίες αλλαγές από το νόμο 4473/2017 Περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης

Ο νόμος 3848/2010 από την πρώτη έκδοσή του τον Μάιο του 2010 έχει υποστεί συμπληρώσεις και τροποποιήσεις με τους παρακάτω νόμους :

α) Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23-6-2010)

β) Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 18/Α/24-5-2011)

γ) Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-8-2011)

δ) Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/4-11-2011)

ε) ΠΝΠ 2011 (ΦΕΚ 268/Α/31-12-2011)

στ) Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012)

ζ) Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012)

η) Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)

θ) Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013)

ι) Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013)

ια) Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014)

ιβ) Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α/10-9-2014)

ιγ) Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/7-10-2014)

ιδ) Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014)

ιε) Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015)

ιστ) Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015)

ιζ) Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016)

ιη) Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017)

ιθ) Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017)

Ο νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές του σε ενιαίο κείμενο

 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  7
  Shares
Μετάβαση στο περιεχόμενο