Ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2016−2017

Απόφαση Φ.253.1/44654/Α5/15-3-2016 (ΦΕΚ 685/Β/15-3-2016, ΑΔΑ:6ΗΑΡ4653ΠΣ-6Α0) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε τον αριθμό εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, κατά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ως ακολούθως,

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο