Πόσοι σπουδαστές θα εισαχθούν στα ΑΕΙ της χώρας για το 2022-2023 Ο αριθμός τους ανέρχεται σε 68.394 εκτός αυτών που θα εισαχθούν στις σχολές ενστόλων

Απόφαση Φ.253.1/55071/Α5/13-05-2022 (ΦΕΚ 2370/Β/15-05-2022, ΑΔΑ: ΨΞΖΘ46ΜΤΛΗ-ΝΩΙ) του Υπουργείου Παιδείας Ο … ➜ περισσότερα

Οι ανά κατηγορία εισακτέοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Συμπλήρωση προγενέστερης απόφασης που προέβλεπε το σύνολο των εισακτέων ανά Σχολή και Τμήμα

Απόφαση Φ.253.1/96019/Α5/03-08-2021 (ΦΕΚ 3551/Β/03-08-2021, ΑΔΑ: ΨΦΓΑ46ΜΤΛΗ-ΣΟΘ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε … ➜ περισσότερα

Πόσοι σπουδαστές θα εισαχθούν στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2021-2022 Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε 77.415

Απόφαση Φ.253.1/53195/Α5/13-05-2021 (ΦΕΚ 1929/Β/13-05-2021, ΑΔΑ: 9ΒΔ646ΜΤΛΗ-01Ρ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε … ➜ περισσότερα

Αναλυτικοί πίνακες εισακτέων ανά Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατηγορία υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Απόφαση Φ.253.1/84528/Α5/23-5-2018 (Τεύχος 1976/Β/1-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε … ➜ περισσότερα

Η νέα ΥΑ που καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2017-2018 Η μείωση του αριθμού των εισακτέων για φέτος θα περιοριστεί στους 500 για όλες τις σχολές αντί της αρχικής μείωσης κατά 1.000 θέσεις

Απόφαση Φ.253.1/60992/Α5/7-4-2017 (ΦΕΚ 1312/Β/13-4-2017, ΑΔΑ:78Σ84653ΠΣ-ΝΩΑ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε τη … ➜ περισσότερα

Ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2016−2017

Απόφαση Φ.253.1/44654/Α5/15-3-2016 (ΦΕΚ 685/Β/15-3-2016, ΑΔΑ:6ΗΑΡ4653ΠΣ-6Α0) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τον … ➜ περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Δελτίο τύπου (31-3-2015) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Πολιτισμού, … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΥΑ για τον αριθμό εισακτέων στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το 2014-2015

Απόφαση Φ.253.1/85022/Β6/30-5-2014 (ΦΕΚ 1501/Β/6-6-2014) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση και συμπλήρωση … ➜ περισσότερα