Η εξεταστέα ύλη των ΓΕΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Απόφαση 82875/Δ2/24-07-2023 (ΦΕΚ 4768/Β/27-07-2023, ΑΔΑ: 9ΩΟΗ46ΝΚΠΔ-ΩΡΙ) Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

[…]

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο