Διακοπή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας στις 20 και 21 Ιανουαρίου Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 68/2022

Ο Δήμαρχος Φλώρινας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας, θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 20/1/2022 και την Παρασκευή 21/1/2022, λόγω των ελέγχων στις κτηριακές υποδομές μετά τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου 2022.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

πηγή: Αρ. Πρωτ. 859/19-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΖΥΩΗΙ-89Ρ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο