ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Ιαν 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 1/18-01-2022

ΑΔΑ: 6ΔΠΛ46ΜΤΛΗ-ΜΜΝ – Οργανική τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας – Κωνσταντινίδου Σοφία (ΠΕ06)

ΑΔΑ: Ω50Α46ΜΤΛΗ-ΥΜΡ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπουτσή Κλεοπάτρα (ΠΕ02)

ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΗΗ9 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Συμεωνίδου Σοφία (ΤΕ16)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο