Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού Υπουργική απόφαση που αφορά στις λεπτομέρειες χρήσης της πλατφόρμας

Αριθμ. 35692/ΓΔ4/08-04-2024 – Τεύχος B’ 2176/08.04.2024 Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής … ➜ περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο: «H συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία» από τον Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. Φλώρινας Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 12 Απριλίου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 2023-2024 Οι μετατιθέμενοι από περιοχή αναλαμβάνουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας στην οποία ανήκουν

Απόφαση 34199/Ε4/03-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΠΡ46ΝΚΠΔ-ΤΜΙ) του Υπουργείου Παιδείας Α. Μεταθέτουμε τα … ➜ περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν. 4440/2016) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται έως και 15/04/2024

Αρ. Πρωτοκόλλου: 34877/E2/04-04-2024 – (ΑΔΑ:Ρ1ΡΙ46ΝΚΠΔ-8ΚΙ) Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης … ➜ περισσότερα

Προσκλήσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών από/σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Δομές ΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ και φορείς για το διδακτικό έτος 2024-2025 Υποβολή αιτήσεων μέσω του ΟΠΣΥΔ 08-04-2024 μέχρι 17-04-2024 και ώρα 15:00.

Αρ. Πρωτ.: 34882/E2/04-04-2024 (ΑΔΑ: ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1) Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας … ➜ περισσότερα

Αντικατάσταση στελεχών εκπαίδευσης που δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση Οδηγία για άμεσες ενέργειες από πλευράς Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΥΠΑΙΘΑ, 34412/Ε3/3 Απριλίου 2024 Αντικατάσταση στελεχών εκπαίδευσης που δεν συμμετέχουν … ➜ περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2024 Αποστολή αίτησης ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου ανήκουν, το αργότερο έως 19 Απριλίου 2024

Αρ.Πρωτ. Φ.253.3/34301/A5/03-04-2024 Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της … ➜ περισσότερα

Αιτήσεις αρνητικής ή θετικής δήλωσης υπεραριθμίας από την Πέμπτη 04-04-2024 και ώρα 09:00π.μ. μέχρι και τη Δευτέρα 08-04-2024 και ώρα 10:00π.μ. Προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας σχετικά με τις υπεραριθμίες και ανακοίνωση του πίνακα των υπεραριθμιών και των κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 1942/03-04-2024 Προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας … ➜ περισσότερα

Αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή – έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2024 Υποβολή αιτήσεων μέχρι και 11/4/2024

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή υποβάλλονται … ➜ περισσότερα

Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024 Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024 (Απόφαση 31427/Ε2/27-03-2024, ΑΔΑ: Ψ7Μ546ΝΚΠΔ-94Μ) … ➜ περισσότερα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο την Πέμπτη 28 Μαρτίου στις 17:00-19:00 μ.μ.

Στα πλαίσια του 11ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Δημιουργώντας τα δικά … ➜ περισσότερα

Πλήρωση, με απόσπαση, θέσεων Δευτεροβάθμιου Κύκλου Ευρωπαϊκών Σχολείων Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22-3-2024 έως και 1-4-2024 και ώρα 15:00

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 29858/Η2/22-3- 2024 (ΑΔΑ: 6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος … ➜ περισσότερα

Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το Πεδίο Β Οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)

ΥΠΑΙΘΑ, 28857/Ε3/20-03-2024 (ΑΔΑ: 96ΑΔ46ΝΚΠΔ-ΚΑΠ) Οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης … ➜ περισσότερα

Πίνακες με τα μόρια μετάθεσης εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση 2023-2024 Υποβολή ενστάσεων από 19-03-2024 μέχρι και 22-03-2024

Ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια μετάθεσης των εκπαιδευτικών της … ➜ περισσότερα

Ορισμός αποδεκτών αναφορών και μελών ομάδων δράσης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 1938 15-03-2024 – ΑΔΑ: ΡΠΑΚ46ΝΚΠΔ-ΞΟ2 … ➜ περισσότερα

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων ν. 1256/1982 περί πολυθεσίας και πρόσθετων αμοιβών για το Β’ Εξάμηνο του 2023 Αποστολή των Υ.Δ. από τις σχολικές μονάδες προς τη ΔΔΕ Φλώρινας το αργότερο έως και την Τρίτη 26-03-2024

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 1455/11-03-2024 Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων ν. 1256/1982 … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2024-2025 και από το ημερολογιακό έτος 2025 για το Νότιο Ημισφαίριο Υποβολή αιτήσεων αποκλειστικώς ηλεκτρονικά: από 22-02-2024 μέχρι 08-03-2024 και ώρα Ελλάδας 14:00

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 19003/Η2/22-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τις σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό Στοιχεία επικοινωνίας Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων Υπουργείου Εξωτερικών

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. : Φ1/16867/Δ2/16/02/2024 Ενημέρωση σχετικά με τις σχολικές … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΥΠΑΙΘΑ, 16870/ΓΔ5/16 Φεβρουαρίου 2024 (ΑΔΑ: 67ΞΩ46ΝΚΠΔ-Η7Η) Διευκρινίσεις σχετικά με την … ➜ περισσότερα