Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες Σύνταξη ή επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου

Έγγραφο Φ.201.011.394.Α1/11-9-2020 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή την έναρξη του … ➜ περισσότερα

Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες

Έγγραφο Φ.201.011.422.Α1/06-09-2018 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή την έναρξη του … ➜ περισσότερα

Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες Επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης

Έγγραφο Φ.201.017.646.Α6/24-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή την έναρξη του … ➜ περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών

Έγγραφο Φ.201.017.782.A6/11-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό … ➜ περισσότερα

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο