Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες Σύνταξη ή επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου

Έγγραφο Φ.201.011.394.Α1/11-9-2020 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή την έναρξη του … ➜ περισσότερα

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Ασκήσεις Ετοιμότητας για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δύο φορές ανά σχολικό έτος στα σχολεία Αναμένεται η έκδοση κανονιστικής υπουργικής απόφασης

Άρθρο 57 του Νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018) Για όλες τις … ➜ περισσότερα

Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες

Έγγραφο Φ.201.011.422.Α1/06-09-2018 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή την έναρξη του … ➜ περισσότερα

Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες Επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης

Έγγραφο Φ.201.017.646.Α6/24-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή την έναρξη του … ➜ περισσότερα

Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες Επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης

Έγγραφο Φ12/171299/Δ2/14-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε το επισυναπτόμενο Σχέδιο … ➜ περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών

Έγγραφο Φ.201.017.782.A6/11-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό … ➜ περισσότερα

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων

Πυροσβεστική Διάταξη υπ΄ αριθμόν 16/14-10-2015 (ΦΕΚ 2326/Β/29-10-2015) του Υπουργείου Εσωτερικών … ➜ περισσότερα

Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες Επικαιροποίηση των μνημονίων στις σχολικές μονάδες

Έγγραφο 160824/ΓΔ4/12-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση σχολείων για την έναρξης της αντιπυρικής περιόδου 2015 Οδηγίες αυτοπροστασίας από δασικές πυρκαγιές

Έγγραφο 78747/Δ4/18-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα … ➜ περισσότερα