Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.201.017.782.A6/11-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σας αποστέλλουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας καθώς και το Μνημόνιο ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών.

Για τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα σας υπενθυμίζουμε το με Αρ. Πρωτ. 160824/ΓΔ4/12-10-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Υπόδειγμα Εσωτερικού Κανονισμού και Μνημονίου Ενεργειών

Share and Enjoy !
Shares