Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2015-2016 Για τους μαθητές της Γ Λυκείου στα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες

Εγκύκλιος 49047/Δ2/22-3-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. … ➜ περισσότερα

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στη Φυσική Αγωγή

Έγγραφο 28434/Γ7/27-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ)

ΥΑ 2609/Γ7/10-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΞ9-ΚΤΡ) Τροποποίηση  της  αρ.  πρωτ.  172435/Γ7/13-11-2013  (ΦΕΚ  2996/Β/25-11-2013)  … ➜ περισσότερα

Έναρξη Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2013-2014

Εγκύκλιος 180661/Γ7/26-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τις … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο