Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στη Φυσική Αγωγή

Έγγραφο 28434/Γ7/27-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στη Φυσική Αγωγή να αποστείλετε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. εμπεριστατωμένες εισηγήσεις με τα στοιχεία των καθηγητών (ονοματεπώνυμο και αριθμό ωρών), τα στοιχεία των μαθητών (ονοματεπώνυμο και αριθμό μαθητών ανά σχολική μονάδα), καθώς επίσης το πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής και το χώρο υλοποίησής του. Κρίνεται απαραίτητο τα στοιχεία των μαθητών να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων τους, με τις οποίες θα εξασφαλιστεί και η δυνατότητα συμμετοχής τους από ιατρικής πλευράς. Τέλος, να αναφέρετε τα πλήρη στοιχεία του Υπεύθυνου του προγράμματος ανάλογα με το χώρο υλοποίησης.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο