Έναρξη Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2013-2014

Εγκύκλιος 180661/Γ7/26-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υλοποιήσουν το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2013-2014 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 172435/Γ7/13-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Τ9-0ΚΑ, ΦΕΚ 2996/Β/25-11-2013) Υ.Α. με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013.
Ειδικά για τα Γενικά Λύκεια των Μουσικών Σχολείων είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η δομή της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης  και στα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας:

  1. «Αρμονία» (Α’, Β’ & Γ’ τάξεις Λυκείου)
  2. «Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων» (Α’, Β’ & Γ’ τάξεις Λυκείου) και
  3. «Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική» (Α’, Β’ & Γ’ τάξεις Λυκείου).

Για τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια επιτρέπεται η λειτουργία τμημάτων Π.Δ.Σ. με λιγότερους μαθητές, με βάση το υπ’ αριθμ. Φ. ΜΑΘ. ΘΕΜ.: 21/18-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής.

Διαβάστε την εγκύκλιο έναρξης της ΠΔΣ για το 2013-2014

Διαβάστε την υπουργική απόφαση για την οργάνωση και λειτουργία της ΠΔΣ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο