Ορισμός Ομάδων Σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Απόφαση 7757/21-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΦΗ14653ΠΣ-ΘΝ8 ) της ΔΔΕ Φλώρινας Απόφαση τροποποίησης των … ➜ περισσότερα

Παράταση διαδικασίας καταγραφής απόψεων εκπαιδευτικών επί της κατανομής των σχολικών μονάδων σε ομάδες Συμπλήρωση του ψηφιακού ερωτηματολογίου μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμ. 2016

Σχετ. Έγγραφο 6102/21-10-2016 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Σε συνέχεια … ➜ περισσότερα

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο