Τροποποίηση της απόφασης κατανομής των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας σε Ομάδες Συμπερίληψη και του Εκκλησιαστικού Σχολείου Φλώρινας

Απόφαση 4029/22-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΥΕ46ΜΤΛΗ-8ΜΝ) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Α) Τροποποιούμε … ➜ περισσότερα

Επικαιροποίηση της απόφασης κατανομής των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας σε Ομάδες Εντάσσονται σε Ομάδες το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας και το ΕΚ Αμυνταίου

Απόφαση 251/28-01-2022 (ΑΔΑ: 6Θ9Τ46ΜΤΛΗ-4Γ5) της ΔΔΕ Φλώρινας Η Διευθύντρια της … ➜ περισσότερα

Ορισμός Ομάδων Σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Απόφαση 7757/21-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΦΗ14653ΠΣ-ΘΝ8 ) της ΔΔΕ Φλώρινας Απόφαση τροποποίησης των … ➜ περισσότερα

Παράταση διαδικασίας καταγραφής απόψεων εκπαιδευτικών επί της κατανομής των σχολικών μονάδων σε ομάδες Συμπλήρωση του ψηφιακού ερωτηματολογίου μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμ. 2016

Σχετ. Έγγραφο 6102/21-10-2016 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Σε συνέχεια … ➜ περισσότερα