Παράταση διαδικασίας καταγραφής απόψεων εκπαιδευτικών επί της κατανομής των σχολικών μονάδων σε ομάδες Συμπλήρωση του ψηφιακού ερωτηματολογίου μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμ. 2016


άκουσε το άρθρο

Σχετ. Έγγραφο 6102/21-10-2016 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου και κατόπιν αιτημάτων που δεχτήκαμε, σας γνωστοποιούμε ότι δίνεται παράταση στη διαδικασία καταγραφής απόψεων των εκπαιδευτικών επί της κατανομής των σχολικών μονάδων σε ομάδες, έως την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016.

Το ψηφιακό ερωτηματολόγιο που καλούνται να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί, βρίσκεται σε ηλεκτρονική διεύθυνση (μπορεί να γίνει γνωστή στους ενδιαφερόμενους από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας που υπηρετούν).

Η παράταση έχει σκοπό τη διευκόλυνση της συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων στη διερεύνηση, ώστε να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του αποτελέσματος.

Οι Διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων καλούνται να ενημερώσουν άμεσα και ενυπογράφως το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου τους.

Υπενθυμίζουμε ότι η καταγραφή των απόψεων επί του θέματος αποφασίστηκε στα πλαίσια:

• της προφορικής δέσμευσης του Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας -κατά τις συναντήσεις του με εκπαιδευτικούς- για τον επαναπροσδιορισμό των ομάδων σχολείων
• της δυνατότητας που παρέχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τον συγκεκριμένο επαναπροσδιορισμό
• της συνεργασίας που προηγήθηκε επί του ζητήματος με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Φλώρινας
• της ανάγκης για ισότιμη και δικαιότερη αντιμετώπιση των συναδέλφων εκπαιδευτικών (ώστε να μην αποκλείονται ορισμένοι κατά τις οργανικές τοποθετήσεις από μη όμορες ομάδες)
• της πεποίθησης ότι είναι αναγκαία η υιοθέτηση συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας
Παύλος Ιωάννου