Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Εγκύκλιος 11905/10-10-2014 (ΑΔΑ:6ΕΒΨ9-ΤΤ3) του Υπουργείου Παιδείας

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Καλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή (4) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή είκοσι μίας (21) θέσεων Υποδιευθυντών στις ακόλουθες Δημόσιες Σ.Ε.Κ. :

Διαβάστε την προκήρυξη

Περισσότερες πληροφορίες

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο