Νέα προγράμματα του Κέντρου δια βίου Μάθησης του Δήμου Φλώρινας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ενημερώνουμε … ➜ περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Απόφαση 11790/7-10-2014 (ΦΕΚ 2780/Β/16-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας 1. Σκοπός της … ➜ περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Απόφαση 5953/23-6-2014 (ΑΔΑ:76ΦΤ9-Ξ2Ν, ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014) του Υπουργείου Παιδείας Τα Σχολεία … ➜ περισσότερα

Κριτήρια και διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ν. 4186/2013

Απόφαση 6617/27-6-2014 (ΑΔΑ:9Υ6Ω9-ΚΩ8) του Υπουργείου Παιδείας Η αίτηση των υποψηφίων … ➜ περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΙΑΝ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο