Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Εγκύκλιος 11904/10-10-2014 (ΑΔΑ:7ΑΙΦ9-81Φ) του Υπουργείου Παιδείας

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
Καλεί
εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποία
θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή είκοσι μία (21) θέσεων Διευθυντών στις ακόλουθες Δημόσιες Σ.Ε.Κ.:

Διαβάστε την προκήρυξη

Περισσότερες πληροφορίες

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο