Κοινή χρήση Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών από συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες Χρησιμοποιείται από όλες τις συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 185103/Δ2/31-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σε περίπτωση κατά την οποία σε σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονται περισσότερες από μία (1) σχολικές μονάδες υπάρχει μόνον ένα (1) Σ.Ε.Φ.Ε., αυτό χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών από όλες τις συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 της εγκυκλίου 170603/Δ2/13-10-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Αν σε σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονται περισσότερες από μία σχολικές μονάδες υπάρχει μόνον ένα (1) Σ.Ε.Φ.Ε., ορίζονται ως Υπεύθυνος/η Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) ένας/μία (1) εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα».

Για την ομαλή τήρηση της λειτουργίας του Σ.Ε.Φ.Ε. στην προαναφερθείσα περίπτωση, θα πρέπει να τηρείται από τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων βιβλίο παράδοσης – παραλαβής, καθώς και βιβλίο συμβάντων (ημερολόγιο χρήσης) του Σ.Ε.Φ.Ε. βάσει όσων αναφέρονται στην παράγραφο 3 της ανωτέρω εγκυκλίου. Οι Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των εν λόγω σχολικών μονάδων έχουν από κοινού την ευθύνη του Σ.Ε.Φ.Ε. και της ορθής τήρησης των ανωτέρω βιβλίων, ο καθένας για το χρονικό διάστημα που θα το χρησιμοποιεί.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares