Αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης – Από τον Σεπτέμβριο του 2014 θα αξιολογηθούν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Α-71/115305/Δ2/22-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την ολοκλήρωση του Α και Β Κύκλου επιμόρφωσης από το ΙΕΠ των στελεχών εκπαίδευσης και των Διευθυντών σχολείων σε θέματα αξιολόγησης, σε εφαρμογή του άρθρ 2 (παρ. 4) του Προεδρικού Διατάγματος 152/2013, σας ενημερώνουμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη της αξιολόγησης, με βάση το παραπάνω διάταγμα, των στελεχών της εκπαίδευσης (Περιφερειακών Δ/ντων Εκπαίδευσης, Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού Προϊστάμενων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Δ/ντων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης), η οποία παρακαλούμε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Αυγούστου 2014 θα επακολουθήσει, από τον Σεπτέμβριο του 2014, η αξιολόγηση των Διευθυντών των σχολείων αρχικά, και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, κατά προτεραιότητα όσων καταθέσουν σχετικό αίτημα.

Διαβάστε το έγγραφο