Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία – Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία» Τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 31160/Δ5/18-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια του 135629/Δ5/25-10-2021 εγγράφου, το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει την εκπαιδευτική κοινότητα ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία» σχολικού έτους 2021-2022 θα υλοποιηθεί από τις 16 έως τις 20 Μαΐου 2022.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων με σκοπό να αναδείξουν τη μορφωτική και εκπαιδευτική αξία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι δράσεις αφορούν την απόκτηση γνώσης, αθλητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών. Συνδυάζουν την αρχαία και σύγχρονη ιστορία των Αγώνων με την εκμάθηση δεξιοτήτων σχετικών με την ένταξη των μαθητών στο σχολικό κοινωνικό περιβάλλον, όπως:

  • να ευαισθητοποιηθούν σε αξίες, όπως η φιλία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη,
  • να γνωρίσουν την ιστορία και το πνεύμα των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων,
  • να ενημερωθούν για θέματα που σχετίζονται με τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004,
  • να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν με τα Ολυμπιακά ιδεώδη και με τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
  • να κατανοήσουν θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα,
  • να εξοικειωθούν με τις αρχές της δημοκρατίας,
  • να κατανοήσουν και να προσεγγίσουν τις έννοιες του εθελοντισμού, της διαφορετικότητας και της κοινωνικής ευθύνης,
  • να κατανοήσουν υψηλά ιδανικά όπως η ειρήνη,
  • να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με τις ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης στην υγεία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του σχολείου και του Συλλόγου Διδασκόντων, παρουσία του εκπαιδευτικού της Φυσικής Αγωγής και η διάρκειά του εντός του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων να δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τις τρεις (3) διδακτικές ώρες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα υλοποίησης της Ολυμπιακής Εβδομάδας από τους υπευθύνους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, θα αναρτηθεί λεπτομερώς, στην ιστοσελίδα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας www.hoa.org.gr τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022.

Τα σχολεία, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, στο πρόγραμμα μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 στην ιστοσελίδα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας www.hoa.org.gr ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα.

[…]

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares