Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

ΥΑ Φ1/192329/B3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/Β/16-12-2013)

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες, οι χρονικές προθεσμίες και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στις κατατακτήριες εξετάσεις όσων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιθυμούν να φοιτήσουν και σε άλλη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

Διαβάστε την ΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο