Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου ΛΤ Αμυνταίου για το σχολικό έτος 2022-2023 Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 22-09-2023

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4585, 07-09-2022 Ο αναπληρωτής Διευθυντής … ➜ περισσότερα

Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021

Απόφαση 48918/Ζ1/28-04-2021 (ΦΕΚ 1818/Β/29-4-2021) του Υπουργείου Παιδείας Για το ακαδημαϊκό … ➜ περισσότερα

Πώς θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Δεν δύναται να πραγματοποιηθούν με μεθόδους εξ αποστάσεως ή εναλλακτικούς μεθόδους εξέτασης

Απόφαση 160442/Ζ1/24-11-2020 (ΦΕΚ 5200/Β/24-11-2020) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο πρώτο Κατ’ … ➜ περισσότερα

Κατατακτήριες εξετάσεις για πλήρωση κενών θέσεων μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου Υποβολή αιτήσεων μέχρι 20-9-2017

Απόφαση 4246/13-9-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΥΖ4653ΠΣ-ΕΚ7) της ΔΔΕ Φλώρινας Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης … ➜ περισσότερα

Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

ΥΑ Φ1/192329/B3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/Β/16-12-2013) Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι, … ➜ περισσότερα