Προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενεργό δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη

Έγγραφο Φ. ΣτΕ: 144/185912/I/4-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει την εκπαιδευτική κοινότητα για εκπαιδευτικά προγράμματα του αναπτύσσονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενεργό δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, και τα οποία έχουν εγκριθεί από το Ι.Ε.Π.
Στις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες και δεδομένης της αναγκαιότητας συνύπαρξης μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στα σχολεία ολόκληρης της χώρας, θεωρούμε ότι ζητήματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενεργό δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη οφείλουν να αποτελούν προτεραιότητα στις δυνατότητες που δίνονται μέσα από την διαθεματική προσέγγισή των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Το υλικό προσφέρεται για την ανάπτυξη Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο και Ερευνητικών Εργασιών (project) στο Λύκειο, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά σε θεματικές ενότητες στην διδασκαλία ποικίλων μαθημάτων, μεταξύ αυτών και των Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Ε΄& Στ΄ Δημοτικού, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Γ΄ τάξης Γυμνασίου και Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) της Α΄ τάξης Ημερησίου και της Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο