Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των ΙΕΚ που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Απόφαση 11024/19-9-2014 (ΦΕΚ 2641/Β/6-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε:
Την αντιστοίχιση παλαιών ειδικοτήτων με νέες ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα:

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο