Προαγωγικές-απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις μαθητών σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ σχολικού έτους 2013-2014

Απόφαση  149746/Γ2/19-9-2014 (ΦΕΚ 2641/Β/6-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Έχοντας υπόψη:

Την ανάγκη ολοκλήρωσης της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ καθώς και της Β΄ τάξης ΕΠΑΣ των μαθητών που φοίτησαν το σχολικό έτος 2013−2014 και καταργήθηκαν οι ειδικότητές τους σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αποφασίζουμε:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Μετάβαση στο περιεχόμενο