Δεν αναγνωρίζεται βαθμολογικά και μισθολογικά η προϋπηρεσία σε Προγράμματα των ΟΤΑ

Έγγραφο 203534/Ε1/11-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τη διάταξη της … ➜ περισσότερα

Ποιες προϋπηρεσίες στον ΟΑΕΔ και στον ΟΤΕΚ προσμετρώνται στους πίνακες των αναπληρωτών Δεν λαμβάνονται υπόψη οι προϋπηρεσίες στις Σχολές Μαθητείας και στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ και του ΟΤΕΚ

Με mail που απέστειλε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αρμόδιο … ➜ περισσότερα

Αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία σε προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΛΚ

Έγγραφο 2/30957/ΔΕΠ/30-6-2015 της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του … ➜ περισσότερα

Αναγνώριση προϋπηρεσίας από ιδιωτικά σχολεία και σχολεία του εξωτερικού και της Κύπρου

Έγγραφο 10705/Ε2/21-1-2015 του Υπουργείου Παιδείας Αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος της … ➜ περισσότερα

Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση για βαθμολογική – μισθολογική εξέλιξη

Εγκύκλιος 206450/Ε2/18-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση – προσθήκη στο αρθρ. … ➜ περισσότερα

Υπολογισμός προϋπηρεσίας εμπειροτεχνών μουσικών ΕΜ16

Έγγραφο 103553/Δ2/3-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας Α) Σύμφωνα με το αριθμ. … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο