Υπολογισμός προϋπηρεσίας εμπειροτεχνών μουσικών ΕΜ16

Έγγραφο 103553/Δ2/3-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Α) Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2030771/4262/0022/24-04-1997 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε κάθε μήνα αντιστοιχούν 25 ημέρες εργασίας και σε κάθε εβδομάδα 6 εργάσιμες ημέρες. Με δεδομένο ότι οι ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικοί απασχολούνται κατ’ ανώτατο 20 ώρες εβδομαδιαίως, σε κάθε μήνα αντιστοιχούν:

(20/6) Χ 25=83,333… ώρες απασχόλησης

 Κατά συνέπεια, για τους ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς και προκειμένου να μετατραπούν οι μηνιαίες ώρες απασχόλησης σε μήνες, διαιρούμε τον συνολικό αριθμό των ωρών απασχόλησης με το 83,333.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των ωρών απασχόλησης, δεν προσμετρώνται οι ώρες πέραν των 83,333 ανά μήνα.

Β) Για την μετατροπή των μορίων προϋπηρεσίας, σε μήνες και ημέρες απασχόλησης, με δεδομένο ότι, κάθε μήνας λογίζεται ως 30 ημέρες, εργαζόμαστε όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

 4,566 μόρια προϋπηρεσίας αντιστοιχούν σε 4 μήνες και 0,566 X 30=16,98≈17 ημέρες προϋπηρεσίας.

Διαβάστε το έγγραφο


Σημείωση συντάκτη

Όταν αναφερόμαστε σε προϋπηρεσίες ωρομισθίων που προσφέρονται στην Εκπαίδευση, θα πρέπει να τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες, α) την προϋπηρεσία που αφορά στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων και β) την προϋπηρεσία που προσμετράται για μισθολογική εξέλιξη.

Στην πρώτη περίπτωση κάθε μήνας θεωρείται ημερολογιακός για να υπάρχει ίδιο μέτρο σύγκρισης με τον χρόνο υπηρεσίας των αναπληρωτών (30 ημέρες) ενώ στην δεύτερη περίπτωση κάθε μήνας θεωρείται ασφαλιστικός (25 ημέρες).

Έτσι για παράδειγμα 160 ώρες εργασίας εκπαιδευτικού με υποχρεωτικό ωράριο 20 ώρες ανά εβδομάδα αντιστοιχούν σε 1,92 μόρια ή σε ασφαλιστικό χρόνο ίσο με 1 μήνα και 23 μέρες ή σε ημερολογιακό χρόνο (για τους πίνακες) ίσο με 1 μήνα και 28 μέρες.

Θα επανέλθουμε με αναλυτικότερο άρθρο.

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο